स्टेशनवर बाळाला दूध पाजणार्या महिलेला बघून काय केल त्यान… बघून सगळी थक्क झाली

0

स्त्रीच वर्णन करताना अनेकजण नतमस्तक होतात. भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला पूजनिय समजले जाते. स्त्रीला माऊली संबोधले जाते. अगदी देवालाही मायबाप म्हटले जाते. स्त्री प्रजोत्पादन करते. स्वताच्या गर्भात एका जिवाला नऊ महिने वाढवते व त्याला जगात आणून त्याच पालन पोषण करते. मातेच दूध पिऊनच बाळ मोठे होते.बाळाला भूक लागल्यास त्याला पान्हा पाजण आई कर्तव्य समजते. अशीच एक माता मुंबई स्टेशनवर दूध पाजत होती, काय झाल तिच चला पाहूया.

अगदी एका छोट्याशा कृतीमधूनही तुम्ही कसा बदल घडवू शकता हे या त्या अनुभवातून तुम्ही शिकू शकता.नेहमीप्रमाणे ऑफिसला जाण्यासाठी लोकांची गर्दी मबोरीवली स्टेशनला थांबली होती. सकाळची वेळ असल्यामुळे अर्थातच पूर्ण स्टेशन माणसांनी भरून गेलं होतं. अनेक स्त्रिया लेडीज डब्याची वाट बघत उभ्या होत्या.त्यातच एका महिलेचं तान्ह बाळ रडायला लागलं. बाळाच्या रडण्याच्या आवाजामुळे साहजिकच सगळ्यांचं लक्ष तिकडे गेले. बाळाकडे एक कटाक्ष टाकून सगळेजण आपल्या मोबाइलमध्ये, पेपरमध्ये पाहू लागले.आजूबाजूच्या महिलांनीही त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते शांत होण्यापेक्षा जास्तच रडत होते. त्या आईची परिस्थिती तर पाहण्यासारखी होती. तिने बॅगेतली दुधाची बाटली काढली आणि बाळाच्या तोंडात दिली. पण ते बाळ दूधही पीत नव्हतं. अखेर तिथल्या महिलांच्या घोळक्यातल्या एका आजीने तिला अंगावरचं दूध पाजायला सांगितलं.

बाळ रडण्याचं शांत होत नाही हे लक्षात येता ती बाळाला घेऊन स्टेशनवरच्याच एका बाकडावर बसली आणि बाळाला पाजू लागली. अनेकदा सार्वजनिक ठिकाणी महिलेला बाळाला पाजताना पाहिलं की तिला मॅनर्स नाहीत, अशिक्षित आहे.एवढ्या लहान बाळाला ट्रेनमधून फिरवतातच का असे अनेक प्रश्न विचारून लोक हैराण करतात.आता आपल्याकडे सार्वजनिक ठिकाणी बाळाला पाजायला बसल्यावर जे होतं तेच बोरीवली स्टेशनवर होत होतं. काही अपवाद वगळता येणारा जाणारा त्या बाईकडे नजर टाकून जातच होता.काहींनी तर तिच्याकडे अ श्लि ल नजरेने पाहायलाही कमी केलं नाही. या सगळ्या गदारोळात २५ ते २७ वर्षांचा एक तरुण मुलगा तिथे आला.कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलांपैकी तो एक वाटत होता, जीन्स, टी-शर्ट, कानात इअरफोन्स आणि पाठीला बॅग लावून तो स्टेशनवर उभा होता.

 

त्याने बॅगमधून पेपर काढला आणि तो अगदी सहजपणे त्या महिलेच्या समोर जाऊन उभा राहिला. त्याने तो पेपर महिलेला कव्हर करेल अशा पद्धतीने पूर्ण उघडला आणि तो अगदी सहजपणे पेपर वाचायला लागला. एका क्षणासाठी त्या महिलेलाही कळलं नाही की ही व्यक्ती कोण आणि हा अचानक माझ्यासमोर का आला.पण नंतर काही सेकंदांमध्येच तिला त्या मुलाचा हेतू लक्षात आल्यावर ती फार रिलॅक्स झाली. त्याच्या या कृतीने ती बाई आता पटकन कोणाच्या डोळ्यात येत नव्हती आणि तिही शांतपणे आपल्या मुलाला पा जू शकत होती.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.